Polski Związek Wędkarski zrzesza ponad 600 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne

  • 600000
    Ponad 600.000 członków

    Największe stowarzyszenie polskich wędkarzy

  • 5000
    Ponad 5.000 łowisk

    Największy wędkarsko-rybacki użytkownik wód śródlądowychw Polsce

Historia

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego przy Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni jest jednostką terenową Okręgu PZW w Jeleniej Górze. Powstało 28 lutego 1971 roku. Skupiło pracowników Kopalni będących członkami miejskich kół wędkarskich w Zgorzelcu i w Bogatyni. Inicjatorami jego powstania byli Andrzej Żuber, Karol Chwałko, Mieczysław Małecki, Ludwik Węcel, Józef Nowak, Marian Duer i Ryszard Grudzień. Szefem Komisji Rewizyjnej został Jacek Ostrowski, a komendantem Straży Rybackiej Janusz Warchał. Koło liczyło wówczas 34 osoby. Po czterech latach skupiało już 448 wędkarzy. W 2010 roku – roku powodzi i zniszczenia zapory na rzece Witka – koło liczyło 492 wędkarzy. Na zwiększenie stanu osobowego wpływały m.in. gospodarka wędkarska na akwenie Witka, duża atrakcyjność indywidulanych i drużynowych (rodziny) zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło, współpraca ze sponsorami nagród rzeczowych, duża mobilność Skarbnika Koła, który zawsze znalazł czas dla wędkarzy, zwłaszcza tych, którzy w ostatniej chwili przed wyjazdem na wczasy przypominali sobie o braku znaczków w legitymacji…
W kolejnych latach nasze szeregi systematycznie topniały. Spowodowane to było m.in. zmniejszeniem zatrudnienia w Kopalni (przejścia na emerytury, programy dobrowolnych odejść) i wiązanie się wędkarzy z kołami w miejscu zamieszkania, brakiem przyjęć nowych pracowników – potencjalnych wędkarzy, powodzią i wyłączeniem akwenu Witka z wędkowania, utratą Stanicy Wędkarskiej na akwenie Witka, ofertą wędkowania na wodzie Elektrowni Turów (zbiornik Zatonie) dla członków Elektrownianego Koła PZW, czy też zmniejszeniem się ilości członków Koła z przyczyn naturalnych. Również młodzi ludzie wyjeżdżający w celu zdobycia wykształcenia, często wiążą swoje późniejsze życie zawodowe z większymi miastami będącymi ośrodkami akademickimi i w nich zamieszkują.
Co raz częściej naszych wędkarzy widać na zawodach wędkarskich organizowanych przez inne Koła, Okręg w Jeleniej Górze czy Główny Kapitanat Sportowy. W rywalizacji Grand Prix Polski i w Mistrzostwach Polski Mirosław Tarutis spinninguje w teamach z łodzi, a Grzegorz Rybaczuk i Bartłomiej Szeszko poświęcili się pstrągom i spinningowi brzegowemu. Grzegorz jest tegorocznym Mistrzem Okręgu w spinningu brzegowym, a wraz z Bartkiem są świeżo upieczonymi Mistrzami Okręgu w spinningu teamowym z łodzi. Te mistrzostwa teamów rozgrywane były w dniach 3 i 4 lipca br. właśnie na akwenie Witka, gdzie tytuł drugiego wicemistrza okręgu wywalczyła również nasza drużyna w składzie Antoni Wróbel – Artur Skrzęta. Choć często zmieniały się nazwy spółek, to od początku jesteśmy uczestnikami zawodów organizowanych przez Koło Górnik nr 3 przy KWB Bełchatów dla drużyn reprezentujących Oddziały PGE GiEK S.A. i Spółki Zależne. Początkowo były to zawody spinnigowe. Obecnie to niespełna 24-godzinna rywalizacja w metodzie gruntowej; bardzo emocjonująca, a przy tym niezmiernie integrująca Górników i Energetyków, Bełchatów i Turów…
Powoli lecz systematycznie budujemy nasze wędkarskie tradycje. Spinningowe Zawody Barbórkowe w roku 2019 zorganizowaliśmy po raz trzynasty (w roku 2020 zmuszeni byliśmy je odwołać – koronawirus). Drużynowe zawody spławikowe między reprezentacjami Związków Zawodowych działających w naszej Kopalni rozgrywaliśmy już po raz 16. To obok zawodów barbórkowych i o Puchar Dyrektora najliczniejsze zawody w naszym Kole. Indywidualne i rodzinne zawody o Puchar Dyrektora naszej Kopalni (spinning, spławik i grunt) w roku bieżącym rozgrywaliśmy już po raz 20. We wrześniu – o ile warunki sanitarne na to zezwolą – będziemy rywalizowali w zawodach spławikowych i spinningowych z okazji Jubileuszu 50-lecia Koła.
Funkcje Prezesa Zarządu Kopalnianego Koła PZW pełnili kolejno:
Andrzej Żuber – do 1975 roku;
Stanisław Głowacki – do 1980 roku;
Janusz Stefaniuk – do 1982 roku;
Zbigniew Górski – do 1988 roku;
Bronisław Filar – do 2001 roku;
Edward Ryszard Olszański – do 2013 roku;
Artur Skrzęta – do 2022 roku.
Obecnie obowiązki prezesa zarządu Koła sprawuje Tomasz Kasprzyk. Wraz z nim Zarząd Koła tworzą: Jerzy Bzowski (Rzecznik Dyscyplinarny), Daniel Piątkowski (Wiceprezes Kapitan Sportowy), Waldemar Mazurek (Skarbnik Koła), Tadeusz Stando (Gospodarz Koła), Artur Skrzęta (Sekretarz Koła). Komisji Rewizyjnej szefuje Krzysztof Grzyb, a w skład Komisji wchodzą Renata Skrzęta i Tomasz Niedźwiedzki. Edward Ryszard Olszański przewodniczy Sądowi Koleżeńskiemu, w którego skład wchodzą także Grażyna Onak i Paweł Zatorski. Koło liczy ponad 300 osób. Sprawuje opiekę nad wodą zbiornika zaporowego „Witka” w Niedowie. Zbiornik jest wykorzystywany gospodarczo przez Oddział Elektrownia Turów, a gospodarkę rybacką prowadzi Okręg PZW w Jeleniej Górze.  Koło organizuje akcje sprzątania wód i brzegów, uczestniczy w zarybianiu akwenu przez Okręg PZW w Jeleniej Górze. 
 

Najważniejsze daty

Najważniejsze daty