O eutrofizacji w Senacie RP

W dniu 12 marca 2024 r. przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego  uczestniczyli, na zaproszenie senator Joanny Sekuły, w posiedzeniu Senackiego Zespołu ds. Innowacji w Gospodarce. 
Tematem przewodnim pierwszego posiedzenia Zespołu było wywiązanie się Polski z  wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE (2000/60/WE) w kontekście możliwości obniżania wpływu procesów antropogenicznych na stan środowiska wodnego. 
W aspekcie katastrofy ekologicznej na Odrze dyskutowano na temat działań ograniczania ilości biogenów wprowadzanych do wód powierzchniowych. 
 Zaprezentowano opracowaną przez zespół polskich naukowców metodę  „SinStop” dotyczącą rekultywacji jezior i oczyszczania ścieków ze związków fosforu, które są jednym z głównych czynników „zakwitów glonów” oraz eutrofizacji akwenów.  Dotychczasowe wyniki są obiecujące i dają nadzieję że problem eutrofizacji będzie można ograniczyć stosunkowo prosto i względnie tanio, a co najważniejsze stosowane w tej metodzie substancje są pochodzenia naturalnego.
„Jest dla nas bardzo ważne, aby działania ludzi były redukowane, żeby w środowisku naturalnym znalazło się miejsce dla przyszłych pokoleń. Chcemy dziś rozmawiać o tym, w jaki sposób wszyscy, którym leży na sercu stan wód, mogą wspólnie doprowadzić do tego, aby nigdy więcej nie powtórzyła się taka katastrofa jak ta na Odrze” – powiedziała Przewodnicząca Zespołu senator Joanna Sekuła.
Z dużym zainteresowaniem i uwagą będziemy śledzić dalsze prace nad tym wynalazkiem. 

[MM]