POROZUMIENIE Z GOSPODARSTWEM RYBACKIM W MIĘDZYRZECZU (AKTUALIZACJA)

Informujemy, że Zarząd Okręgu PZW w Jeleniej Górze Uchwałą Nr 303 z dn. 23 marca 2024 r., wyraził wolę podpisania Porozumienia z Gospodarstwem Rybackim Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie udostępnienia części jezior Gospodarstwa do amatorskiego połowu ryb dla członków Okręgu PZW w Jeleniej Górze.

Członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze będą mogli wędkować na jeziorach Gospodarstwa na podstawie dodatkowego Zezwolenia, pobranego w macierzystym Kole PZW. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest wniesienie składek członkowskich (ogólnozwiązkowych oraz na ochronę i zagospodarowanie wód) na 2024 rok.

Informujemy, że w biurze Zarządu Okręgu można pobierać zezwolenia dla członków Okręgu na amatorski połów ryb na jeziorach udostępnionych przez Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.

Wędkarz pobierający zezwolenie zobowiązany jest do okazania karty wędkarskiej oraz legitymacji z aktualnymi składkami członkowskimi (ogólnozwiązkowymi oraz na ochronę i zagospodarowanie wód).