Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zebranie rozpoczęło się 17 grudnia w Klubie Górniczym „Jubilat" w Bogatyni o godzinie 9:45, z powodu braku kworum wyznaczono drugi termin na 10:00 tego samego dnia. Członkowie Koła PZW KWB Turów spotkali się omówić wyniki minionego roku. Prezes Koła, powitał wszystkich obecnych oraz przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności Koła w minionym roku, wskazując na osiągnięcia i wyzwania. Omówił plany na nadchodzący rok,  organizację zawodów wędkarskich oraz spotkania dla młodszych członków w Szkółce Wędkarskiej. Skarbnik przedstawiali sprawozdania finansowe oraz preliminarz wydatków na 2024 rok.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, miało miejsce również ogłoszenie wyników Wędkarza Roku. Najlepszym spławikowcem z kategorii kobiet została Grażyna Onak, w kategorii mężczyzn Jan Onak a w metodzie spinningowej Marek Matyjaszczuk. Zwycięzcy otrzymali statuetki , dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo miało miejsce wręczenie Srebrnej Odznaki PZW dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Grzyba, wieloletniego działacza Naszego Koła.

W toku dyskusji wędkarze zgłosili trzy uchwały które dotyczyły, budowy slipu na Witce, oznakowania wszystkich wód Okręgu oraz zniesienia zakazu pływania w okresie styczeń-maj.

Na koniec Prezes Koła podziękował wszystkim za udział i złożył życzenia  Świąteczne i Noworoczne. Galeria dostępna w zakładce multimedia - galeria zdjęć. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami,

Tomasz Kasprzyk